Bilgi İşlem Departmanından Destek

Yükseköğretim Kurumlarının EWP Süreçleri için Bilgi İşlem Departmanından Destek açısından dijital dönüşüme hazır olma durumları

Görsel haritadaki yüzdeler, yukarıdaki alt başlık açısından Yükseköğretim Kurumlarının işaret edilen alandaki dijital olarak hazır olma durumlarını göstermektedir.*

* Yüzdelerin Hesaplanması: Bu görsel harita, 2021 yılında SUDTE Projesi’nin birinci çıktısı çerçevesinde gerçekleştirilen ankete dayanmaktadır. Ankete katılanlar İtalya’daki 18, İspanya’daki 21, Türkiye’deki 65 ve Lüksemburg’daki 1 Yükseköğretim Kurumu’nun ağırlıklı olarak uluslararası ilişkiler görevlileridir. Bu üniversite sayıları her bir katılımcı ülkedeki toplam Yükseköğretim Kurumu sayısının en az %20’sini temsil eder. Buradaki istatistikler, yanıtlayanların 5’li Likert ölçeğinde kesinlikle katılıyorum ile kesinlikle katılmıyorum arasında değişen görüşlerine dayanarak hesaplanmıştır. Arkasındaki fikir, okurların, Yükseköğretim Kurumlarının dijital hazır olma durumlarını coğrafi olarak karşılaştırmasına olanak sağlamaktır. Likert ölçeğini oranlara dönüştürme adımları şu şekildedir:

  1. Likert ölçeği sonuçlarının sayısallaştırılması süreci: Kesinlikle Katılıyorum (Puan: 5), Katılıyorum (Puan: 4), Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (Puan:3), Katılmıyorum (Puan:2), Kesinlikle Katılmıyorum (Puan:1)
  2. Sayısallaştırılmış verilerin ortalama hesabı: Aynı şehirde birden fazla Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan veriler için
  3. Ortalama hesaplamalarının yüzde değerlerine dönüştürülmesi.