Selçuk Üniversitesi

Organizasyon Türü: Yüksek Öğretim Kurumu

Selçuk Üniversitesi 1975 yılında kurulmuş ve Fen-Edebiyat Fakültesi olmak üzere iki fakülte ile eğitim vermeye başlamıştır. Selçuk Üniversitesi bugün itibariyle 23 fakülte, 6 enstitü, 5 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı ve yaklaşık 76.000 öğrencisi ile ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer almaktadır.

“Araştırma kapasitesi”, “araştırma kalitesi” ve “etkileşim ve işbirliği” performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi sonuçlarına göre Selçuk Üniversitesi, akademik açıdan YÖK tarafından desteklenen beş araştırma üniversitesinden biridir. personel ve bütçe fırsatları. Bugüne kadar Selçuk Üniversitesi’nden 4 üniversite bu üniversitelerin kuruluş esaslarını oluşturan birimlere bağlanmıştır. Selçuk Üniversitesi’ne bağlı birimlerin bağlı olduğu üniversiteler, 1992 yılında kurulan Niğde Üniversitesi, 2007 yılında kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2010 yılında kurulan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve son olarak da kurulan Konya Teknik Üniversitesi’dir. 2018 yılında kuruldu.

2018 yılı itibarıyla Selçuk Üniversitesinin, 436 profesör, 217 doçent, 415 doktor öğretim üyesi, 633 öğretim görevlisi, 761 araştırma görevlisi ve 4.017 idari personel olmak üzere toplam 2.462 akademik personeli bulunmaktadır. Akademik personel başına düşen öğrenci sayısı ise 31,93’tür. Yaklaşık 83 bin kişilik nüfusuyla Selçuk Üniversitesi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre 10’dan fazla il merkezinden büyük olup, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan verileri göre ise uluslararası yayınlarda 8. sırada yer almaktadır. Üniversitesinin Konya ili sınırları içindeki 18 ilçedeki yerleşkelerinin yanı sıra Konya şehir merkezinde 14,5 milyon metrekare alana sahip kampüsü bulunmaktadır.

Üniversitenin şehir merkezinde 637 bin m2, ilçelerde 112 bin m2 alana sahiptir. Toplam 1.340 eğitim alanı (amfi tiyatro, derslik, laboratuvar ve bilgisayar laboratuvarı) bulunmaktadır. Selçuk Üniversitesi araştırma altyapısının bileşenlerini 341 araştırma laboratuvarı, 37 Araştırma ve Uygulama Merkezi, BAP, KOSGEB-TEKMER, Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İNNOPARK), Konya Teknopark ve Selçuk TTO ve özellikle İLTEK ve DUAMER oluşturmaktadır.

İLTEK, AB tarafından finanse edilen projelere katılma ve koordinasyon konusunda engin deneyime sahip olup, FP7-NMP (LAMAND), FP7-SME-2012 (CHITOCLEAN), FP7-SME-2013 (LIGNOFOOD), FP7-INFRA-2012 (EU-SOLARIS) ve 2013-1-IT1-LEO04-04203-7 “KOBİ’LERDE YENİLİK İÇİN SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM” gibi çok taraflı projeleri tamamlamıştır. İLTEK, üniversite-sanayi işbirliğinin yanı sıra KOBİ işbirliği ile üniversitedeki BT, AR-GE faaliyetlerini koordine etmekte ve bu faaliyetlerin sürdürülebilirliğini de sağlamaktadır.

ODTÜ Bilişim Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2018-2019 Dünya Alan Sıralamasına göre Selçuk Üniversitesi “Mühendislik” alanında 831., “Tıp ve Sağlık Bilimleri” alanında 830. sırada, Sağlık Bilimleri” ve “Kimya Bilimi” alanında 995. sırada yer almaktadır. Selçuk Üniversitesi’nin kalite odaklı çalışmaları sonucunda 22 Meslek Yüksekokulunun tamamı ve Rektörlüğe bağlı 22 birim TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Belgelendirme süreci diğer birimlerde devam etmektedir. Scimago Institute 2018 Scopus verilerine göre Selçuk Üniversitesi ülkemizdeki ilk 8 üniversite arasında, dünya sıralamasında ise 678. sırada yer almaktadır. Üniversitede aralarında Fransa, Almanya, İsrail, Afganistan, Tayland, İsveç ve Norveç’in de bulunduğu 114 ülkeden 2.483 yabancı öğrenci eğitim görmektedir.

Üniversitede ayrıca 341 laboratuvar ve 45’in üzerinde araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Konya Teknopark, teknoloji şirketlerine kiralık ofisler sağlamaktadır. 2004 yılının sonlarında kurulan Konya Teknopark, 117’den fazla Ar-Ge şirketi, 27 kuluçka, 13 ön kuluçka şirketi ve 220 Ar-Ge çalışanı ile Türkiye’nin en hızlı gelişen teknoparklarından biridir.

AB Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte Erasmus+ kapsamında 200’ün üzerinde ikili anlaşma imzalanmıştır. Uluslararası öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Selçuk Üniversitesinde Türkiye’de tek olan Erasmus Evi inşa edilmiştir. Selçuk Üniversitesi aktif, başarılı, üstün performans odaklı, uluslararası tanınırlığı ve yenilikçi yapısıyla bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen anlayışını benimsemektedir.