Avrupa Üniversite Vakfı -Campus Europae

Organizasyon Türü: Vakıf

Avrupa Üniversite Vakfı (EUF), 30’dan fazla ülkede yer alan 70 üye üniversiteden oluşan bir ağdır.

EUF, Yüksek Öğretimde çeşitliliği ve sosyal adaleti temsil eder ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanının modernizasyonunu hızlandırmayı amaçlar.

Ağ, beş temel sütun altında yoğun işbirliği ve politika denemeleri yürütür:

(1) Hem yönetişim hem de eğitimin sağlanması için Dijital Yüksek Öğretim,

(2) mezunların girişimcilik ve istihdam edilebilirlik becerileri,

(3) ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde politika yeniliği,

(4) öğrencilerin aktif vatandaşlığı ve

(5) herkes için kaliteli hareketlilik.

Ağın kilit faaliyetleri, idari ve akademik personel üyeleri arasında kapasite ve uzmanlık oluşturmak, AB politika hedefleri ve eylemleri hakkında farkındalık yaratmak ve uygulayıcılar, politika yapıcılar ve paydaşlar arasında politika diyalogları sağlamaktır.

Faaliyetler, yüksek kalitelitedeki öğrenci hareketliliği organizasyonu tarafından desteklenmektedir, çünkü bunun yüksek öğretim kurumları içerisinde reformları uygulamak için mükemmel bir itici güç olduğu düşünülmektedir. Sonuçların etkisini en üst düzeye çıkarmak için EUF, HBÖ Platformu, Groningen Deklarasyonu ile bağlantılıdır ve ESU ve ESN ile işbirliği yapar. Ağ, Eğitim ve Öğretim alanında Sivil Toplum İşbirliği için Avrupa Komisyonu hibesi tarafından desteklenmektedir.

EUF, özellikle Çevrimiçi Öğrenme Anlaşması, Kağıtsız Erasmus ve MyAcademicID projelerini koordine etmektedir ve ayrıca 2017’de Erasmus+ mobil Uygulamasının ilk sürümünü yayınlamıştır. Bu projeler, Avrupa Öğrenci Cardi girişiminin ve Erasmus Goes Digital hareketinin oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.

Dijitalleştirme konusuna giriş olarak, Çevrimiçi Öğrenim Anlaşması ile ilgili aşağıdaki video iyi bir genel bakış sunmaktadır: