Vigo Üniversitesi

Organizasyon Türü: Yüksek Öğretim Kurumu

Universidade de Vigo (UVIGO), Galiçya’da modernliğin ve yeniliğin bir referansı olarak zamanla kendisini sağlamlaştırmayı başaran, resmi olarak 1989 yılında kurulmuş genç bir akademik kamu kurumudur. Üç ana hedefi vardır: Yükseköğretim hizmetlerini yüksek kalitede sunarak öğrencilerinin işe yerleştirilmesini teşvik etmek, uluslararasılaşmaya öncelik vermek; uluslararası düzeyde rekabetçi araştırma grupları aracılığıyla temel ve uygulamalı araştırmayı teşvik etmek; uluslararası düzeyde rekabetçi araştırma grupları aracılığıyla temel ve uygulamalı bir araştırmayı teşvik etmek; ve çevresindeki tüm topraklarda akıllı, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir büyümeyi teşvik etmek için bilgisini ve bilimsel ilerlemelerini topluma aktarmak.

UVIGO’nun uluslararasılaşmaya ilişkin genel hedefleri, profesörlerin, araştırmacıların, öğrencilerin ve idari personelin değişimini teşvik etmek ve onları küresel işgücü piyasasına hazırlamaktır. Uluslararası eğitim pazarında tanınmak, özellikle Latin Amerika ve Akdeniz ülkeleri ile stratejik ortaklıklar kurmak, eğitim ve araştırmayı uluslararası hale getirmek; çok taraflı ve sınır ötesi işbirliği çerçevesinde yenilikçi uluslararası projeleri teşvik etmek ve en iyiyi çekmek ve elde tutmaktır. UVIGO, son 15 yılda AB tarafından finanse edilen 90’dan fazla eğitim projesine katılmıştır. Şu anda iki Erasmus+ CBHE projesini koordine ediyoruz ve diğer 8 CBHE teklifinde ortağız. En son 2017-18 akademik yılında toplam 30’dan fazla projeyi hayata geçirdik.

UVIGO, üç farklı şehirde bulunan üç kampüste kurulmuştur: Vigo, Pontevedra ve Ourense; hepsi İber Yarımadası’nın kuzeybatısındaki Galiçya’nın güneyindedir. Kurumumuz, İspanya Eğitim Bakanlığı tarafından 2010 yılında ödüllendirilen Uluslararası Mükemmellik Kampüsü ile ödüllendirilmiştir, Galiçya ve Portekiz’in kuzeyindeki yedi devlet üniversitesinin yanı sıra iki ulusal araştırmanın eğitim ve araştırma çabalarını bir araya getiren bir Deniz Kampüsü’ne liderlik etmektedir. Ayrıca Ourense şehrinde bir Su Kampüsü ve Pontevedra şehrinde CREA Kampüsü bulunmaktadır. Kurumumuz Ourense, Pontevedra ve Vigo’daki üç kampüsünde mühendislik, bilim, beşeri bilimler, teknoloji ve hukuk-sosyal bilimler alanlarında derece programları sunmaktadır. Bunlar, araştırma gruplarının da Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğü kırka yakın merkez arasında dağıtılmaktadır. Kendi araştırma merkezlerinden oluşan bir ağ, araştırma altyapısı haritasını tamamlamaktadır.