Fikri Çıktılar (IOs)-2

Dijital Araçların İşlevlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Dijital Giriş Noktalarının İşlevselliklerinin EWP’ye Eşlenmesi

HEI-API Kapsam Matrisindeki Açıklamalar

Tam metin için lütfen tıklayınız tıklayınız.

Bu çalışma, Avrupa Öğrenci Kartı girişimi doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının dijital dönüşümünü kolaylaştırmayı ve tamamen dijital hareketlilik yönetimine doğru kademeli geçişi düzene sokmaya katkıda bulunmayı amaçlayan SUDTE projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Proje, katılımcı kurumlar arasında teknik bilgi alışverişine olanak tanıyacak ve ESCI gerekliliklerine uygun, sorunsuz ve iyi koordine edilmiş bir dijital dönüşüm sürecine ulaşmada kapsamlı destek sağlayacaktır.

sudte_MANŞET

EWP Ağının işlevselliğinin test edildiği çalışmamızda işe API’leri tanımlayarak başlamak gerekmektedir. API, Gelişmiş Programlama Arayüzleri, yani ağ katılımcıları tarafından veri alışverişi için kullanılabilen hizmetler (GitHub’da bahsedilmiştir) anlamına gelir.

EWP kapsamında mevcut API’lerin güncel bir listesi https://developers.erasmuswithoutpaper.eu  adresinde mevcuttur. Burada nasıl çalıştığından kısaca bahsetmek gerekirse, EWP Network’ün bir Geliştirme ortamı (DEV) ve bir Üretim Ortamı (PROD) vardır. Ortamları test etmek için kullanılabilir, ancak bir takım sözleşmelerin imzalanması gerekir.

Yüksek öğretim kurumları tarafından bilinen ağ destekli hizmetlerin (API’ler) listesi, EWP kayıt sayfasındaki “HEI/API kapsam matrisi”nde mevcuttur. Bu çalışmada özellikle karmaşık Bilgi İşlem konularında teknik bilgisi olmayan uluslararası ilişkiler ofisleri çalışanları için bir rehber hazırlanması amaçlanmaktadır. Buna göre, API’lerin HEI/API kapsam matrisindeki anlamı, hangi işlevlere sahip oldukları ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen son tarihler, HEI-API Kapsam matrisindeki HEI-API Kapsam matrisindeki açıklamalar metni içindeki tabloda özetlenmiştir.