Hakkımızda

Neden SUDTE?

Mart 2019’da, Avrupa Komisyonu’nun 2021’den itibaren Erasmus programına katılan yükseköğretim kurumlarının kademeli olarak EWP standartlarına uyması gerekeceğini duyurusuna uygun olarak, Yükseköğretim kurumlarının EWP’ye bağlantısının desteklenmesi, Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi kapsamında KA2 çağrı önceliklerinden biridir. Dijitalleşmeden hakkında yapılan bir diğer çağrı Şubat 2020’de yayınlanan Yüksek Öğretim için yeni Erasmus Beyannamesinde de yer almıştır. Sonuç olarak, bir sonraki Erasmus Programı çerçevesinin, tamamen dijitalleşmeye kademeli bir geçişi dikkate alarak doğası gereği dijital olması ve dijital hareketlilik yönetimine geçmesi öngörülmektedir.

SUDTE projesinin temel amacı, sorunsuz ve iyi koordine edilmiş bir dijital dönüşüm sürecine ulaşmada kapsamlı destek sağlayarak bu paradigma değişikliğini kolaylaştırmaktır. Proje, yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerin ve Ulusal Ajansların bir sonraki Erasmus+ programında karşılaşacakları dijital dönüşümün zorluklarına yanıt vermeyi amaçlıyor.

Erasmus’un Dijitalleşmesi İçin Sistematik Bir Destek Girişimi Dizisine Yol Haritası Olarak SUDTE

-Entegrasyon sürecinde yükseköğretim kurumları ve Ulusal Ajansların ihtiyaçlarının sistematik bir haritalama yoluyla belirlenmesi

-Zorlu altyapısal dönüşümü ele almak için mevcut dijital araçları değerlendirme ve karşılaştırma

-Kanıta dayalı karar verme ve politika formülasyonuna dayalı olarak uygulama stratejileri tasarlama ve yürütme konusunda yükseköğretim kurumlarına yardımcı olmak

-İş yükünün azaltılmasına ilişkin verimlilik kazanımlarının ve etki değerlendirmesinin ölçülmesi

-Öğrencileri ve personeli bir sonraki Erasmus programına hazır olmalarını sağlamak amacıyla bilgi ve becerilerle donatmak

-Mevcut Bilgi İşlem hizmetlerini genişletmek için yazılım modülleri geliştirmek

SUDTE ve Ortaklar

SUDTE projesi İtalya (Università degli Studi di Napoli Federico), İspanya (Vigo Üniversitesi), Lüksemburg (EUF) ve Türkiye’den (Selçuk Üniversitesi ve İzmir Teknoloji Enstitüsü), beş EUF ortağından oluşan bir konsorsiyumu bir araya getirecek.

Amacımız

Proje, Avrupa Komisyonu’nun girişimi doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurumlarının dijital dönüşümünün kolaylaştırılması, tamamen dijital hareketlilik yönetimine doğru kademeli geçişin modernize edilmesindeki zorlukların üstesinden gelinmesine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, projenin çıktılarının bilgi ve iletişim teknolojisi paydaşları üzerinde önemli bir etkiye sahip olması amaçlanmaktadır.

Proje uygulamasının genel etkileri, artan dijitalleşme, Yüksek Öğretim Kurumlarının modernizasyonu ve hareketlilik yönetiminin AB standardizasyonu ile de ilişkilidir. Bu stratejik ortaklık, katılımcı kurumlar arasında anlamlı, proje odaklı ve politikayla ilgili bir bilgi birikimi alışverişini mümkün kılacaktır. Ayrıca, ilgili paydaşlar için yeni içeriklerin geliştirilebileceği bir dizi proje çıktısı aracılığıyla bu bilgiyi diğer kişi ve kurumlara yayacaktır.

Proje, uzun vadede üniversite hizmetlerinin kalitesini, öğrencilere rehberlik edecek şekilde Yüksek Öğretim Kurumları personelinin becerilerini geliştirmeyi ve Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi’nin tüm Avrupa’da benimsenmesini amaçlamaktadır.