Fikri Çıktılar (IOs)–3

Dijital Dönüşümün Nasıl Sağlanacağına Dair Uygulama Raporu

(En İyi Uygulama Kılavuzları)

IO3 kapsamındaki mevcut uygulama raporu, bu projenin kritik noktalarına, gerçekleştirilen ana ilerlemelere ve sonraki başarılara ışık tutmak ve Avrupa’daki Ulusal Ajanslar ve Yüksek Öğrenim Kurumları gibi tüm proje paydaşları için yardımcı kılavuzlar sağlamak istemektedir.

Raporun temel amacı, her kurumun ihtiyaçlarının çeşitliliğini ele almayı amaçlayan EWP standartlarına ulaşmada ortak üniversiteler tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Yüksek Öğrenim Kurumlarına yardımcı olmaktır.

Bu nedenle, mevcut rapor aynı zamanda aşağıdaki konuların öne çıkan alanlarını, en iyi uygulamalarını ve sınırlarını içeren bir tavsiye raporunu da temsil etmektedir: a) İç iletişim ve üst yönetimin taahhüdü b) Veri gizliliği ve yasal konular c) Teknik altyapı ve dijital araçlar d) Ofis çalışanları, koordinatörler ve öğrencilerin eğitimleri.