Anket I

Dijitalleşmeye Hazır Olma Durumunun Haritalanması

Ankete ulaşmak için tıklayınız https://forms.gle/KGMwC1jq9UKAHXNX8

Anketin Bileşenleri

Bu anket kapsamında, Erasmus (+) Hareketliliklerinin yürütüldüğü Yükseköğretim Kurumlarındaki dijitalleşme açısından sağlıklı ve kapsamlı bir şekilde yürütülen mevcut durumun, dijital dönüşüm süreçleri öncesinde ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus (+) Program Süreçlerinde yer alan tüm bileşenlerinden dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin verileri dahil etmek için uluslararası bir araştırma tasarımı kullanılacaktır. Anket tasarımının geliştirilmesinde projede yer alan tüm ortakların görüşleri alınmış ve ortakların ülkelerine özgü değişiklikler göz önünde bulundurularak tasarımda düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle Erasmus (+) Programı kapsamındaki dijital dönüşüm programında Yükseköğretim Kurumlarının izleyeceği stratejilerin ve yol haritalarının uluslararası bir bakış açısıyla üretilmesi mümkün olacaktır.

Anket ayrıca ortaya koyacağı veriler ve görsel haritalama yöntemi ile Erasmus (+) Programı kapsamında gerçekleşen dijital dönüşüm süreçlerindeki yüksek riskleri en aza indirerek Yükseköğretim Kurumlarının zaman, kaynaklar ve personel tasarrufu etmesini sağlayacaktır. Çalışma kapsamında, yukarıda ulaşılmak istenen hedeflerin yanısıra, dijitalleşmenin uluslararasılaşmaya ve öğrenci-personel hareketliliğine katkısı, her bir ortak ülkede ayrı ayrı toplanan veriler aracılığıyla ayrıntılı olarak ortaya konulacaktır. Daha sonra, dijitalleşmenin önemi, kurumsal motivasyon, yönetsel gereklilikler, bilgi teknolojilerinin yapılandırılması, personel prototipi gibi dijital dönüşüm sürecinde Yükseköğretim Kurumlarına özgü ihtiyaçlar belirlenecektir. Buna ek olarak anketten elde edilen analiz sayesinde Yükseköğretim Kurumları, Erasmus (+) Hareketliliklerinde dijital dönüşüm için ne tür stratejiler benimsediklerini görebileceklerdir. Kuruluşları, ESCI’nin tamamlanmasına yaklaştırmak ve süre, kapsam, kaynaklar, altyapılar ve faaliyetler açısından amaçlarını gerçekleştirmek

Bu ankette hedef kitle belirlenirken, çalışmanın ortaya koymayı amaçladığı çıktılardan hareketle, geniş bir bakış açısı ve çok yönlü bir örnek seçimi yapılmalıdır. Bu kapsamda Erasmus (+) Programı kapsamında gerçekleşen dijital dönüşüm sürecine ilişkin stratejilerin ve yol haritalarının oluşturulması için hedef kitlenin belirlenmesinde projenin amaçları belirleyici olmuştur. Bu nedenle Yükseköğretim Kurumları’ndaki Erasmus (+) Hareketlilik Süreçlerinin doğrudan ve dolaylı tüm paydaşları hedef grup olarak belirlenmişlerdir ve anketin örneğini oluşturmak üzere çalışma örneğine dahil edilmişlerdir. Bu anketin ana hedefleri arasında Erasmus (+) Hareketlilik Süreçlerinin dijital dönüşümü için mevcut potansiyelin ortaya çıkarılması yer aldığından, Yükseköğretim Kurumları’nın idarecilerinden öğrencilerine kadar çok geniş bir grubun dahil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak, Yükseköğretim Kurumları’nda Erasmus (+) Hareketlilik Süreçlerinin yürütülmesinde görev alan tüm paydaşlar anketin hedef grubu olarak belirlenmiş ve örnek kapsamına alınmıştır.

Anket yöntemi, nicel araştırma desenine göre tasarlanmış anket için veri toplama aracı olarak tercih edilmiştir. Covid19 Pandemisi nedeniyle anketler dijital ortamda yapılacaktır ve veriler toplanacaktır. Anketler proje ortaklarının ülkeleri olan İtalya, İspanya, Türkiye ve Belçika’da proje ortağı Yükseköğretim Kurumları tarafından uygulanacaktır.

Araştırma tasarımında belirlenen örnek, anketin hedef grubunun detaylarını içerir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurumları araştırmanın ana hedef grubu içinde yer almakta olup, bu ana grup içerisinde 6 farklı alt gruptan oluşan bir küme bulunmaktadır.

Bu alt gruplar;

  • Ülkelerde ve Yükseköğretim Kurumları’nda Erasmus (+) Programı’nın uygulanmasını koordine eden Ulusal Ajans Yöneticileri
  • Erasmus (+) Programı’nı Yükseköğretim Kurumları’nda uygulamaya karar veren üniversite yöneticileri
  • Erasmus (+) Programı’nın uygulayıcı olan Erasmus (+) ofis yöneticileri ve çalışanları
  • Fakülteler ve Yüksekokullar bünyesinde Erasmus (+) Hareketliliği’nin koordinasyonunu sağlayan Bölüm Koordinatörleri
  • Erasmus (+) Hareketliliği’nin gerçekleştiği dijital platformların işleyişini yöneten ve yenilikleri takip eden Bilgi İşlem Departmanı çalışanları
  • Erasmus (+) Hareketliliği’nden yararlanan öğrenci ve personel (SUDTE Report On Desk Research)