API’lerin işlevleri ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen son tarihler “HEI-API Kapsama Matrisindeki Açıklamalar” metninde özetlenmiştir.

API’lerin işlevleri ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen son tarihler “HEI-API Kapsama Matrisindeki Açıklamalar” metninde özetlenmiştir.

HEI-API Kapsama Matrisindeki Açıklamaların tam metni için lütfen tıklayınız.

Yükseköğretim kurumları tarafından bilinen ağ destekli hizmetlerinin (API’ler) listesi, EWP Kayıt sayfasındaki “HEI/API Kapsama Matrisi”’nde mevcuttur. Bu çalışma özellikle karmaşık bilgi işlem (IT) konularında teknik bilgisi olmayan uluslararası ilişkiler ofisi çalışanları için bir rehber olmayı amaçlamaktadır. Buna göre API’lerin HEI/API Kapsama Matrisindeki anlamı, hangi işlevlere sahip oldukları ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen son tarihler HEI-API Kapsam Matrisindeki açıklamalar metni içindeki tabloda özetlenmiştir.

Fikri Çıktılar (IOs)-2