Dijital Giriş Noktalarının İşlevselliklerinin EWP’ye Eşlenmesi

SUDTE Projesi, EWP’ye Dijital Giriş Noktalarının İşlevselliklerinin Eşleştirilmesi raporunu yayınlamıştır.

EWP Network’ün işlevselliğinin test edildiği çalışmamızı kısaca özetlemek gerekirse, öncelikle API’leri tanımlayarak başlamak gerekir. API (Advanced Programming Interfaces, Gelişmiş Programlama Arayüzleri), yani ağ katılımcıları tarafından veri alışverişi için kullanılabilen hizmetler (GitHub’da bahsedilmiştir) anlamına gelir.

EWP kapsamında mevcut API’lerin güncel bir listesi https://developers.erasmuswithoutpaper.eu/ adresinde mevcuttur. Burada nasıl çalıştığından kısaca bahsetmek gerekirse, EWP Network’ün bir Geliştirme ortamı (DEV) ve bir Üretim Ortamı (PROD) vardır. Ortamları test etmek için kullanılabilir, ancak bir takım sözleşmelerin imzalanması gerekir.

Yükseköğretim kurumları tarafından bilinen ağ destekli hizmetlerin (API’ler) listesi, EWP Kayıt sayfasındaki

“HEI/API Kapsam Matrisi”nde mevcuttur. Bu çalışmamızda özellikle karmaşık BT konularında teknik bilgisi olmayan IRO çalışanları için bir rehber hazırlanması amaçlanmıştır. Buna göre, API’lerin HEI/API Kapsam Matrisindeki anlamı, hangi işlevlere sahip oldukları ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen son tarihler, HEI-API Kapsam Matrisindeki Açıklamalar metni içindeki tabloda özetlenmiştir.

Fikri Çıktılar (2) için tıklayınız.