SUDTE’nin son TPM toplantısı Brüksel’de yapıldı

Erasmus hareketlilik yönetimi sürecinde dijital dönüşüme ulaşmayı ve süreci hızlandırmayı amaçlayan SUDTE’nin Beşinci Ulusötesi Proje Toplantısı (TPM), 2 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Üniversite Vakfı ev sahipliğinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıda, final konferansı öncesi projenin aşamaları, fikri çıktılardaki son durum, eksiklikler ve yaygınlaştırma faaliyetleri ele alındı. EUF’taki toplantıya kadar tüm proje ortakları ulaşılan hedefleri, yapılanları tartıştı ve sürdürülebilirlik planlarının detayları geleceğe yönelik çalışmalar olarak düzenlendi. Toplantıda ağırlıklı olarak proje kapsamında yürütülen ve yürütülecek yaygınlaştırma faaliyetleri ve sürdürülebilirlik planlaması üzerinde duruldu ve bir yol haritası belirlendi. Toplantıda proje bütçesi, tamamlanan faaliyetler, yapılacak test takviminin belirlenmesi gibi detaylar da görüşüldü.