Fikri Çıktılar (IOs)-1 SUDTE “İkincil Araştırma Raporu”

SUDTE İkincil Araştırma Raporu yayınlandı. Raporun tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bu masa başı araştırma raporu, konu ile ilgili literatürü inceleyerek mevcut verileri toplamayı amaçlamaktadır. Bu, anket soru formlarının mümkün olduğunca alakalı olmasına yol açacaktır. Yükseköğretim kurumlarında dijitalleşme durumunun nasıl olduğunu tespit etmek için anketin hazırlanmasına yönelik sağlam bir zemin oluşturmak için kullanılacaktır.

Rapor, bilimsel literatürün kapsamlı bir incelemesini, dijitalleşme politikalarına ilişkin Avrupa projeleri belgelerini ve uluslararası araştırma sonuçlarını içerir. Rapor özellikle Erasmus+ Hareketliliklerinde Dijitalleşmenin önemi, mevcut çalışmalar ve paydaşların ihtiyaçlarının incelenmesi konusunda rehberlik sağlamaktadır.

Bu rapor, politika bağlamı, literatür incelemeleri, yazılım analizleri, hedef gruplar ve anket bileşenleri dahil olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Resmi belgelere dayalı raporlar, akademik literatürün kapsamlı incelemeleri, geçmiş ve gelecek projelerin detayları, yazılım analizlerine ilişkin ortak kurumlarla yapılan görüşmeden elde edilen sonuçlar ve Erasmus+’ta dijitalleşmeye ilişkin paydaş analizi rapora dahil edilmiştir. Masa başı araştırma raporunun son bölümü, anketin temel bileşenlerini ayrıntılı olarak analiz eder. Bunu anketin amaç ve kapsamı ile incelenecek hipotez izlemiştir.