SUDTE çıktıları, VIGO Üniversitesi ev sahipliğinde İspanyol üniversiteleriyle paylaşıldı

SUDTE’nin “Transformacion Digital En La Gestion De Moviliadades In ternacionales” başlıklı Yayılım (Multiplier) Etkinliği, İspanyol üniversiteleri, Ulusal Ajanslar ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılardan temsilcilerin katılımıyla 8 Mayıs 2023 tarihinde İspanya’nın Vigo Üniversitesinde gerçekleştirildi. SUDTE proje ortakları konferansta dijital dönüşüm sürecindeki zorluklar ve çözümler, EWP’nin Avrupa Üniversite Birliklerindeki rolü, EWP panosundaki güncellemeler ve son kullanıcılara yönelik destek gibi konularda bir sunum yaptı. SUDTE projesinin ürettiği çıktıların İspanya düzeyinde kullanımı ve Sudte projesinin İspanyol üniversitelerinin dijital dönüşümüne yönelik sunduğu yol haritaları katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik sayesinde İspanyol üniversitelerinin dijital dönüşüm süreçlerinde yaşadığı belirsizlikler giderildi ve stratejik planlamaya yönelik yol haritaları sunuldu.