Erasmus+’ta Üniversitelerin Dijital Dönüşümüne Destek (SUDTE) Projesi Kasım 2020’de başlamıştır.

Erasmus+ Dijital Dönüşümünde Üniversitelere Destek (SUDTE) Projesi Kasım 2020’de başladı.

SUDTE, Erasmus+ Süreçlerinde dijital teknolojilerin benimsenmesini ve yükseköğretim kurumlarındaki eğitimcilerin, öğrencilerin ve personelin dijital yeterliklerine ilişkin Avrupa çerçevelerinin kullanılmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu proje, açık eğitim kaynaklarının ve yazılımların geliştirilmesi ve kullanılması da dahil olmak üzere dijital platformlar aracılığıyla Avrupa’daki öğrenci ve personel hareketliliklerinin durumu hakkında bir açık kaynak oluşturacaktır.

Erasmus+ hareketliliği sürecinde öğrenciler ve personel için dijital platformların kullanımı yakın gelecekte zorunlu olacağından, daha sorunsuz ve daha az zaman alan hareketlilik yönetimini kolaylaştırmak için öğrencilerin ve personelin bu geçişe hazır olması esastır. Öyleyse; proje, öğrenciler ve personel hareketlilikleri için Erasmus+’ın dijitalleştirilmesine ilişkin eğitim faaliyetleri de içerecektir.

Proje, yerel ihtiyaçlara ve gerçeklere duyarlı hale getirirken diğer AB ülkelerinden gelen uzmanlığı bir araya getirerek kapsayıcı ESCI girişiminin desteklenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Proje Başlığı: Erasmus+ Dijital Dönüşümünde Üniversitelere Destek (SUDTE)

Başlama tarihi: Kasım 2020

Süre: 2 yıl

Finansman: Erasmus+ Ana Eylem 2, Türkiye Ulusal Ajansı

Ortaklar: Selçuk Üniversitesi, Napoli Üniversitesi Federico II, Vigo Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Avrupa Üniversiteleri Vakfı (EUF)