EUF tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihlerinde “Erasmus+’un Dijitalleşme Sürecinin 2021’deki Görüntüsü” adlı çalıştay düzenlendi

EUF tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihlerinde “Erasmus+’un Dijitalleşme Sürecinin 2021’deki Görüntüsü” adlı çalıştay çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Dijital dönüşüm sürecinin politika çerçevesi hakkında fikir edinmek, mevcut dijital ekosistemi anlamak, kurumların sürece nasıl dahil olması/devam etmesi gerektiğini bilmek ve diğer kurumların süreci nasıl ele aldığını anlamak çalıştayın amaçlarıydı. Ayrıca çalıştayda Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi’nin (European Student Card Initiative) mevcut uygulaması tartışıldı.

Çalıştayın oturum başlıkları şöyleydi: “SUDTE ortakları tarafından gerçekleştirilen dijitalleşme durumunun haritalandırılması”, “Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi bağlamında gerçekleşen dijitalleşme sürecine giriş”, “Gelecek gelişmeleri içeren Dijital Ekosistemin Sunumu”. Toplantıda kapsamında düzenlen grup oturumunda dijitalleşme sürecinde kurumların karşılaştığı zorluklar tartışıldı.