SUDTE Projesinin Üçüncü Yayılım Etkinliği “Erasmus Türkiye’de Dijitalleşiyor II” başlığıyla KONYA’da gerçekleştirildi

SUDTE Projesi Yayılım (Multiplier) Etkinliği’nin 3’üncüsü 30 Mayıs 2023 tarihinde Konya’da NOVOTEL’de gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında SUDTE projesinin çıktıları ve bu çıktıların üniversitelerde yürütülen Erasmus programının dijitalleşme süreçlerine etkileri ele alındı. Türkiye Ulusal Ajansı yetkilileri ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin de sürece ilişkin sunumlar yaptığı etkinlikte, yükseköğretim kurumu temsilcilerine dijital dönüşüm stratejilerinin kurumsal etkisi aktarıldı. Teorik ve pratik bilgi ve gelişmelerin konuşulduğu toplantıda, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin uygulayabilecekleri yol haritaları ve dijital dönüşüm stratejileri tartışıldı.