SUDTE projesinin Ulusötesi Proje Toplantısı 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde Vigo Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

SUDTE projesinin Ulusötesi Proje Toplantısı 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde Vigo Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tüm ortakların fiziki veya çevrim içi katılımıla gerçekleştirilen toplantıda, projenin işleyişi, üretilen fikri çıktılar ve ileride yapılacak çalışmaların detayları masaya yatırıldı. Proje çıktılarının etkisinin artırılması ve yaygınlaştırılması sürecinde yapılması gerekenler de görüşüldü. Ayrıca toplantıda proje web sitesinde paylaşılan içeriklerin yaygınlaştırılması ve Projenin 1. Fikri Çıktısı’nın (IO1) sonuçları ile geliştirilen görsel haritanın yükseköğretim kurumlarına katkısı da ele alındı.