SUDTE projesinin 3. Ulusötesi Proje Toplantısı Mayıs ayında UNINA ev sahipliğinde gerçekleşti!

SUDTE’nin Erasmus hareketlilik yönetimi sürecinde dijital dönüşüme ulaşmayı ve hızlandırmayı amaçlayan Ulusötesi Proje Toplantısı (TPM), 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde “Federico II” Napoli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu üçüncü ulusötesi toplantıda projenin geldiği nokta, iş akışı ve sonraki sürecin planlamasına yöneli değerlendirmeler yapıldı. Tüm proje ortakları, ulaşılan hedefler, Napoli’deki toplantıya kadar başarılan görevler ve gelecekte yapılması planlanan çalışmaların detayları hakkında görüştüler. Toplantıda ayrıca proje bütçesi, tamamlanan faaliyetler, yapılacak testlerin takviminin belirlenmesi gibi detaylar da masaya yatırıldı. Ortaklar, uygulayıcıları Avrupa çapında dijitalleşme sürecinden emin ve bilinçli kılmak için proje kapsamında hazırlanacak olan Erasmus Rehberi ve projenin Uygulama Raporu hakkında önemli kararlar aldı. Bu yılın sonunda tüm iş paketlerinin tamamlanmasına karar verildi ve yeni yılın ilk aylarında gerçekleşecek olan çoğaltıcı etkinliklere yönelik bir taslak plan yapıldı.